Disclaimer

De door Hansen per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Hansen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook. 

Aan de omschreven producten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde prijzen zijn indicatief en exclusief montagekosten en/of optionele afleverpakketten. Vraag de juiste contactpersoon binnen Hansen naar de specifieke voorwaarden.

De door u vermelde persoonsgegevens (adres, telefoon en e-mail) worden verwerkt door de Hansen in de zin van de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’ (WBP). Aan de hand van deze verwerking kunnen wij u een optimale service geven, u tijdig voorzien van actuele auto-informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met: Hansen B.V., Keizersveld 2, 5803 AN Venray.